Arrangementer: Fmd. Nina Magelund  (2145 7667) ell. næstfmd. Ulrik Hedegaard  (4271 4381)

Brahetrolleborgkoret medvirker gerne ved musikgudstjenester, kirkekoncerter, årstidskoncerter, syng sammen arrangementer, indslag ved kirkelige begivenheder og  verdslige arrangementer  m.m. 

Honorar til dækning af bl. a. node- og transportudgifter er for tiden fra kr. 3.000, afhængig af engagementets karakter og omfang. (F. eks. en hel koncert kr. 5.000, medvirken ved en musikgudstjeneste kr. 3.500) 

 Medlemsskab: Dirigent  Kirsten Møller Jensen (2043 1870)

Korprøver onsdage 19.15 - 21.30 på Brahetrolleborg skole.  Nye sangere må være nodevante og optages efter stemmeprøve.