Bestyrelse

Nina Magelund, formand                        

Ulrik Hedegaard, næstformand         

Lena   Wiegaard              

Johannes Snedker, arkivar                     

Erik Andersen, kasserer

Inge-Merete Wiig Tholstrup, orlov

Käth Fritsdal suppleant


Dirigent

Kirsten Møller Jensen